مسیرجاری:صفحه اصلی/کتابخانه/پایان نامه/جزئیات
 
عنوان پایان نامه : برداشتهای محرف از قرآن کریم

نویسنده : قربانی، فاطمه

استاد راهنما : حجتی، سیدمحمدباقر

نام دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی تهران

سال دفاع : 1376

شماره پایان نامه : 4132

چکیده : مباحث این پایان نامه عبارتند از: واژه تفسیر وتأویل در لغت و اصطلاح و فرق آندو با یکدیگر، معانی تحریف و انگیزه های تحریف معنوی قرآن، سه دسته ازآیاتی که مورد تفسیر به رأی و تحریف معنوی واقع شده اند؛ یعنی آیات صفات مانند آیات رؤیت، استوا برعرش و وجه الله، و آیات ظاهر در لغزش انبیاء مثل عصی آدم، وهم بها و عبس و تولی، و بالاخره آیات مربوط به اهل بیت علیهم السلام نظیر آیه تطهیر، آیه مودت وآیه تبلیغ.