مسیرجاری:صفحه اصلی/کتابخانه/پایان نامه/جزئیات
 
عنوان پایان نامه : امامت در آيه ولايت

نویسنده : علم‌الهدي، سيد محمدباقر

استاد راهنما : فعالي، محمدتقي

نام دانشگاه: مركز مديريت حوزه علميه قم

سال دفاع : 1388

شماره پایان نامه : 3944

چکیده : اثبات دلالت آيه ولايت بر امامت و ولايت امامان معصوم(ع) و پاسخگويي به شبهات آن است. در اين رساله جهت اثبات امامت ائمه اطهار(ع) به بررسي آيه پنجاه و پنجم سوره مائده پرداخته و سعي نموده است با مفهوم‌شناسي واژه ولايت معاني متعدد آن را ذكر كرده و به تحليل آنها بپردازد. لياقت و سزاواري، قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر به شكلي كه هيچ فاصله‌اي در كار نباشد، سلطنت و قدرت، قرب مخصوصي كه موجب نوعي تصرف و مالكيت شود از جمله معاني ذكر شده است. نويسنده سعي دارد اين معاني را به معناي قرب برگرداند و اين قرب در مرتبه اول بين خدا و وليش متصور شده و در مرتبه بعد ميان ولي خدا و مردم. در ادامه متذكر مي‌شود كه براساس روايات و شأن نزول و قراين و شواهد امكان ندارد مفاد آيه عام بوده باشد و شامل همه مؤمنان گردد، بلكه اين آيه شخص خاصي را به عنوان ولي بعد از پيامبر جهت اداره امور مادي و معنوي مردم معرفي كرده است. نگارنده مطالب خود را در سه فصل ارائه نموده است. فصل اول به ارائه كليات و تعاريف و بررسي ديدگاه‌هاي مختلف شيعه و اهل سنت در باره امام اختصاص دارد. فصل دوم به بررسي و تفسير آيه ولايت و فصل سوم به نقد و بررسي شبهه‌هاي وارد شده در باره استناد به اين آيه براي اثبات ولايت و امامت ائمه(ع) پرداخته شده است.