مهندسی تغییر و تحول در اصل، دستیابی به هندسه نفس است

مهندسی تغییر و تحول در اصل «دستیابی به هندسه نفس است»؛ نفسی که در گفتار حضرت علی(ع) در حدیثی اینگونه معرفی شده که انسان چهار نفس دارد؛ نفس نباتی، که همان اندام و اجزاء بدن انسان همچون مو، دندان و ... است، نفس حیوانی که مشترکات میان انسان و حیوان است، نفس انسانی که مرتبه ارزشمندی پس از عبور از نفس نباتی و حیوانی است و نفس الهی که کمال وجودی انسان دستیابی به این مرتبه است.

ثبت نام دوره‌هاي آموزش کوتاه‌مدت تخصصي قرآن آغاز شد

به گزارش ايسکا: الهام وقاري، مدير اداره آموزش سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشگاهيان کشور، آغاز ثبت‌نام در دوره‌هاي تابستاني آموزش کوتاه‌مدت قرآن را از امروز، 7 خرداد تا 3 مردادماه اعلام کرد.

«رحمانيت» قاعده نقشه‌ جامع خداوند براي بشريت است

آيت‌الله العظمي جوادي آملي در اختتاميه جشنواره «ملکوت» گفت: خداوند انسان را در يک نقشه جهاني جامع ترسيم کرده است؛ اين نقشه شامل سه بخش محلي، منطقه‎اي و جهاني است و قاعده‎اي که خداوند براي همه آنها مطرح کرد، «الرحمن» بود.